Öğrenmeyi Yönetmek Programı

Lise Öğrenen Lider Öğretmen Programımız “İlişkileri Yönetmek” ve “Öğrenmeyi Yönetmek” olarak iki ayrı paket program şeklinde uygulanmaktadır. 

Programın Uygulanacağı Yerler: Lise Öğrenen Lider Öğretmen eğitimlerimizi Türkiye’nin 81 ilinde, eğitimlere katılmaya gönüllü öğretmenlerimizin okullarında uyguluyoruz.

Eğitim Süresi: Her bir eğitimimiz birer günlüktür ve dört oturumdan (8 saat) oluşmaktadır. Okullar, onlara sunacağımız paket programlardan kendi ihtiyaç duydukları programı tercih edebilecektir. Bu eğitimi alan öğretmenler “MEB onaylı katılım belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Kimler Katılabilir: Bu eğitim programı lise öğretmenleri için uygun bir programdır. Eğitim başvurularımız okul temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Okulunuzdaki gönüllü öğretmenler ile birlikte eğitimlerimize başvuru yapabilirsiniz. Bir okulda eğitim açabilmemiz için en az 25 en fazla 30 gönüllü katılımcıya ihtiyacımız vardır.

Bununla birlikte, okulunda yeterli sayıda gönüllü katılımcı olmadığı için eğitimlerimize başvuramayan öğretmenlerimiz için yılda bir kaç kez taleplerin yoğunluk gösterdiği illerde bireysel başvurularla katılımcı aldığımız eğitimlerimizi gerçekleşiyoruz. Bu eğitimlerden ve diğer projelerimizden haberdar olmak için bizi sosyal medya kanallarımızdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. 

Programın Hedefleri: Bu eğitimde, öğretmenlerin entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. İçerik, öğretmenlerin bilgiyi değil, öğrenmeyi öğreten liderler olarak gelişmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Aktif öğrenme yaklaşımına uygun etkinlikler eğitimin bir parçası olarak kullanılmakta ve “öğrenen odaklı” bir çalışma yapılmaktadır. Eğitimin içeriği, yapılandırmacı yaklaşım temelli olup, MEB tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” ile ilişkilendirilmiştir.

Okul temelli mesleki gelişim yaklaşımıyla, aynı okul kültürünü paylaşan öğretmenlerin, meslektaş dayanışması geliştirmeleri eğitimin önemli hedeflerinden biridir.

Eğitim Konu Başlıkları

Öğrenmeyi Yönetmek Programı

• Sosyal Duygusal Öğrenme

• Öğrenen Otonomisi

• Eleştirel Düşünme