Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları Kapsamında Mutluluk Eğitim Programı

Programın Hedefleri

Bu program ile öğretmen ve öğrencilerin bilimsel olarak “mutluluk” kavramını ve bileşenlerini tanımaları, eğitim ve diğer faaliyetlerle birlikte iyi olma hallerini güçlendirmeleri, yaşam boyu kullanabilecekleri gerçekçi ve iyimser düşünme alışkanlığını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu sayede bireysel mutluluk tutumları yüksek bireylerin program boyunca deneyimleyeceği etkileşimler ve çalışmalarla bu kapsamda toplumsal etkileşimin artması ve iyi olma halinin yükselmesi beklenmektedir. Program, farkındalık düzeyinin üzerine çıkarak davranış ve tutum değişikliği hedeflemektedir. Bu nedenle uzun dönemli ve farklı çalışmalar içerecek şekilde tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz için ayrıca tüm meslek hayatlarında yüz yüze veya uzaktan eğitimde kullanabilecekleri pek çok araç, etkinlik ve yöntemi deneyimleyerek öğrenme fırsatı barındırmaktadır.

 

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Mutluluk ve PERMA Modeli Kavramsal Bilgiler                
  • Olumlu Duygular ve Sosyal Duygusal Öğrenme Kontrol Listesi       
  • Pozitif Psikoloji kapsamında PERMA Modeli Bileşenleri           
  • Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları Kapsamında 6 Evrensel Değer ve 24 Karakter Özelliği
  • Eğitimde Sosyal ve Duygusal Öğrenme ile Karakter Güçleri İlişkisi ve Sınıf İçi Uygulama Örnekleri
  • Kişisel Hedef Planı

 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ilkokul kademesinde görev yapan sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir.

2020-2021 okul yılında bir grup öğretmen programa başvurmuş webinarlar, 30 Hedef, Mutluluk Günlüğü gibi çalışmaları öğrenci ve velileriyle tamamlamışlardır. Bu grupta yer alan öğretmenlerin 2021-2022 okul yılında, eğitim programına katılmaları ve eğitimin ardından iki ay süreyle ÖRAV eğitimcilerinden mentorluk almaları beklenmektedir. 

2021-2022 yılında programa ilk kez dahil olacak öğretmenlerin ise önce eğitim programına katılmaları, eğitimden sonra ÖRAV eğitimcileri tarafından iki ay süreyle sunulacak mentorluk hizmeti ile eş zamanlı olarak webinarları izleme, 30 Hedef, Mutluluk Günlüğü gibi çalışmaları öğrencileriyle ve velileriyle iş birliği içinde tamamlamaları beklenmektedir.

 

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

 

Eğitimin süresi toplamda altı gündür. Katılımcılardan, eğitimin ardından, ayda bir akşam iki saat olmak üzere 2 aylık bir mentorluk sürecine dahil olmaları ve öğrencileriyle, velileri de sürece dahil ederek, sınıf larında uygulamalar yapmaları beklenmektedir.  (Webinarların izlenmesi, 30 Hedef, Mutluluk Günlüğü, vb.)

 

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, kişisel MEBBİS sayfalarından MEB Seminer Belgesi’ne dijital olarak erişebileceklerdir.

 

Eğitim Platformu

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı Uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

 

Başvuru:

  • Eğitim programı başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden alınmaktadır: https://mebbis.meb.gov.tr/
  • Kişisel MEBBİS şifreniz ile giriş yaparak “Hizmet İçi Eğitim bölümünden kişisel veri izni vermeniz gerekmektedir. MEB işleyişi gereği sadece bu izni verenler eğitimlere katılabilmektedir. ÖRAV Eğitimleri MEBBİS – eKampüs işleyişi detayını https://youtu.be/kwqpvtRDya0 linkindeki videoda bulabilirsiniz.
  • Bu eğitim programı, MEBBİS’te eş zamanlı olarak birden fazla grup halinde ve farklı faaliyet numaraları ile yer alabilir. Başvuru yapmak üzere girdiğiniz sayfada öncelikle belirtilen kontenjana ve başvuru sayılarına bakarak, bu sayı dolmuş ise, aynı tarihe planlanan farklı faaliyet numaralı gruplara başvuru yapmanız, eğitime katılabilmenizde kolaylık sağlayacaktır. 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Bu eğitim programı Algida tarafından desteklenmektedir.