Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin

Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin eğitimleri Adel  Kalemcilik- Faber Castell sponsorluğunda yürütülmektedir.

Programın Uygulanacağı Yerler: Bu eğitim 2019-2020 eğitim öğretim yılında Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Elazığ, Diyarbakır, Adana ve Mersin illerinde gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Süresi: Eğitim bir günlüktür ve 3 oturumdan (8 saat) oluşmaktadır. Bu eğitimi alan resmi okul öğretmenleri “MEB onaylı katılım belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Kimler Katılabilir: Bu eğitim programı anaokulu öğretmenleri ve resim dersi öğretmenleri için uygun bir programdır. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en az 25 en fazla 30 kişidir.

Programın Hedefleri: Bu eğitimde öğretmenlerin, kendi yaratıcılık potansiyellerinin farkına varmaları, sınıflarında yaratıcı ve inovatif yöntemler kullanarak, öğrencilerinin bu becerileri kazanmalarına destek vermeleri hedeflenmektedir.

Eğitimin içeriği; yaratıcı düşünmeye ilişkin temel kavramlar, kişisel yaratıcılık potansiyelimiz, öğrenme biçimlerinin etkisi, yaratıcılık gelişimi için kullanılabilecek teknikler ve ders planı tasarlama konularında farkındalık kazandırma amaçlı tasarlanmıştır.

Eğitim Konu Başlıkları

• Yaratıcılıkla İlgili Temel Kavramlar

• Yaratıcı Öğretmen / Sınıf Ortamı

• Yaratıcı Ders Tasarımı