Ögretmenin Kimyasi

Öğretmenin Kimyası eğitimleri Dow Kimya sponsorluğunda yürütülmektedir.

Programın Uygulanacağı Yerler: Bu eğitim 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ,Amasya, Ağrı ve Şanlıurfa’da  gerçekleştirilecektir. Eğitim başvuruları web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmaktadır.

Eğitim Süresi: Eğitim iki günlüktür ve sekiz oturumdan (16 saat) oluşmaktadır. Bu eğitimi alan öğretmenler “MEB onaylı katılım belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Kimler Katılabilir: Bu eğitim programı fen bilgisi öğretmenleri ve lise kimya dersi öğretmenleri için uygun bir programdır. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en az 25 en fazla 30 kişidir.

Programın Hedefleri: Bu eğitimde fen bilimleri ve kimya öğretmenlerinin, öğrencileri ile etkin laboratuvar uygulamaları yapmalarını, teknolojik araçları eğitim süreçlerinde bütünleştirerek kullanmalarını ve disiplinler arası yöntem ve teknikleri sınıflarında uygulayabilir olmaları hedeflenmektedir.

Eğitim Konu Başlıkları

STEM Yaklaşımı

Teknolojinin Eğitime Entegrasyonu

Kimya/Fen Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları

Araştırma Sorgulama Temelli Uygulama Çalışmalar