Öğrenen Lider Öğretmen

Programın Uygulanacağı Yerler: Öğrenen Lider Öğretmen eğitimlerimizi Türkiye’nin 81 ilinde, eğitimlere katılmaya gönüllü öğretmenlerimizin okullarında uyguluyoruz. 

Eğitim Süresi: Eğitim iki günlüktür ve sekiz oturumdan (16 saat) oluşmaktadır. Bu eğitimi alan öğretmenler “MEB onaylı katılım belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Kimler Katılabilir: Bu eğitim programı anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri için uygun bir programdır. Eğitim başvurularımız okul temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Okulunuzdaki gönüllü öğretmenler ile birlikte eğitimlerimize başvuru yapabilirsiniz. Bir okulda eğitim açabilmemiz için en az 25 en fala 30 gönüllü katılımcıya ihtiyacımız vardır.

Bununla birlikte, okulunda yeterli sayıda gönüllü katılımcı olmadığı için eğitimlerimize başvuramayan öğretmenlerimiz için yılda bir kaç kez taleplerin yoğunluk gösterdiği illerde bireysel başvurularla katılımcı aldığımız eğitimlerimizi gerçekleşiyoruz. Bu eğitimlerden ve diğer projelerimizden haberdar olmak için bizi sosyal medya kanallarımızdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Programın Hedefleri: Bu eğitimde, öğretmenlerin entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. İçerik, öğretmenlerin bilgiyi değil, öğrenmeyi öğreten liderler olarak gelişmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Aktif öğrenme yaklaşımına uygun etkinlikler eğitimin bir parçası olarak kullanılmakta ve “öğrenen odaklı” bir çalışma yapılmaktadır. Eğitimin içeriği, yapılandırmacı yaklaşım temelli olup, MEB tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” ile ilişkilendirilmiştir.

Okul temelli mesleki gelişim yaklaşımıyla, aynı okul kültürünü paylaşan öğretmenlerin, meslektaş dayanışması geliştirmeleri eğitimin önemli hedeflerinden biridir.

Eğitim Konu Başlıkları

• Etkili İletişim

• Direnci Yönetmek

• Takımı Yönetmek ve Davranış Liderliği

• Akış ve Ritmin Sürekliliği

• Kurallar ve Uygulama Adımları

• Sorun Davranışların Yönetimi

• Ölçme ve Değerlendirme

Özel okullara ise bu eğitimler, #birkeniki projesi kapsamında verilmektedir. Bu eğitimi öğretmenleriyle buluşturmak isteyen özel okul yöneticileri, info@orav.org.tr adresinden #birkeniki ile ilgili detaylı bilgi alabilir.