Çözüm Odaklı İletişim

Programın Uygulanacağı Yerler: Çözüm Odaklı İletişim eğitimlerimizi Türkiye’nin 81 ilinde, eğitimlere katılmaya gönüllü öğretmenlerimizin okullarında uyguluyoruz.

Eğitim Süresi: Eğitim bir günlüktür ve dört oturumdan (8 saat) oluşmaktadır. Bu eğitimi alan öğretmenler “MEB onaylı katılım belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Kimler Katılabilir: Bu eğitim programı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri için uygun bir programdır. Eğitim başvurularımız okul temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Okulunuzdaki gönüllü öğretmenler ile birlikte eğitimlerimize başvuru yapabilirsiniz. Bir okulda eğitim açabilmemiz için en az 25 en fala 30 gönüllü katılımcıya ihtiyacımız vardır.

Bununla birlikte, okulunda yeterli sayıda gönüllü katılımcı olmadığı için eğitimlerimize başvuramayan öğretmenlerimiz için yılda bir kaç kez taleplerin yoğunluk gösterdiği illerde bireysel başvurularla katılımcı aldığımız eğitimlerimizi gerçekleşiyoruz. Bu eğitimlerden ve diğer projelerimizden haberdar olmak için bizi sosyal medya kanallarımızdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. 

Programın Hedefleri: Bu eğitimde, öğretmenlerin sınıf içinde öğrencilerle iletişimlerini güçlendirecekleri, kendi duygu, düşünce ve davranışlarına odaklanarak süreçte yaşananları gözden geçirecekleri etkinliklere yer verilmiştir.

Öğrenme ortamında öğrencinin ve öğretmenin kendisini ifade ediş şekilleri, olumlu bir öğrenme ortamının öğrenme sürecine etkisi üzerinde durulmaktadır.

Buna ek olarak, öğretmenlerin çözüm odaklı sorular yoluyla öğrencilerinin bugüne ve geleceğe yönelmelerine destek verebilecekleri uygulama örnekleri sunulmaktadır.

 Eğitim Konu Başlıkları

• Öğretmen Kimdir?

• Olumlu Sınıf İklimi Oluşturma

• Duygu – Düşünce – Davranış Döngüsü

• Çözüm Odaklı Yaklaşım

Özel okullara ise bu eğitimler, #birkeniki projesi kapsamında verilmektedir. Bu eğitimi öğretmenleriyle buluşturmak isteyen özel okul yöneticileri,  birkeniki@orav.org.tr adresinden #birkeniki ile ilgili detaylı bilgi alabilir.