Eğitimlerimiz

Eğitim programlarımızı, Vakıf merkezimiz ve 250 eğitimciden oluşan ekibimizle, Türkiye’nin her yöresinde görev yapan öğretmen ve eğitim yöneticimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz.

Projelerimiz; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenleri, yöneticileri ve ülkede eğitim sorumluluğunu üstlenmiş tüm bireyleri kapsıyor.

Geliştirdiğimiz programların birincil hedefi; 21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin gelişimlerini desteklemek.

Eğitim planlamalarımız, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz işbirliği kapsamında, gönüllü okullardan gelen başvurulara göre yapılıyor. Eğitimler okullardaki sınıflarda gerçekleştiriliyor ve eğitimin sonunda öğretmenlere MEB onaylı katılım sertifikası veriliyor.

Eğitimlerimiz, öğretmenlerin kendi sınıflarına taşıyabilecekleri yöntem ve tekniklerin kullanıldığı grup çalışmaları ve uygulamalı atölyeler şeklinde olup, eğlenerek öğrenmeyi içeren aktif öğrenme örnekleriyle zenginleştiriliyor.

Öğrenen Lider Öğretmen

Bu eğitimde, öğretmenlerin entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. İçerik, öğretmenlerin bilgiyi değil, öğrenmeyi öğreten liderler olarak gelişmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

devamını oku

Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı

Bu eğitimde, eğitim yöneticilerinin, öğrencilerin başarısını ve öğretmenlerin sürekli gelişimini merkeze almaları ve okullarını verimli öğrenme ortamlarına dönüştürmeleri için gereken bilgi ve becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

devamını oku

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı

Programın Uygulanacağı İller: Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Samsun

devamını oku

Ögretmenin Kimyasi

Bu eğitimde, lise kimya dersi öğretmenlerinin alternatif ve yaratıcı fen eğitimi konularında bilgilerini arttırarak disiplinler arası eğitim yöntem ve tekniklerini sınıflarında uygulayabilir olmaları hedeflenmektedir.

devamını oku

Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin

Bu eğitimde öğretmenlerin, kendi yaratıcılık potansiyellerinin farkına varmaları, sınıflarında yaratıcı ve inovatif yöntemler kullanarak, öğrencilerinin bu becerileri kazanmalarına destek vermeleri hedeflenmektedir.

devamını oku

Çözüm Odaklı İletişim

Bu eğitimde, öğretmenlerin sınıf içinde öğrencilerle iletişimlerini güçlendirecekleri, kendi duygu, düşünce ve davranışlarına odaklanarak süreçte yaşananları gözden geçirecekleri etkinliklere yer verilmiştir.

devamını oku