Eğitim Başvurusu

Eğitim programı başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden alınmaktadır: https://mebbis.meb.gov.tr/

MEBBİS’te yapacağınız eğitim başvurusu ve sonrasında izlemeniz gereken süreci aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Başvurunuz öncesinde ve sırasında bu videodan destek alabilirsiniz. Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Keyifli ve verimli bir öğrenme süreci dileriz. 

Çevre Okuryazarlığı

İçinde yaşadığımız Dünya’nın sınırlı kaynaklarını ve tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, etkilerinin gözle görülür hale geldiği iklim değişikliğini ele almak, bu konu ile ilgili kavramları yakından tanımak ve yapabileceklerimizi fark etmek amacıyla geliştirilen bir eğitim programıdır. Program, öğretmenleri aracılığı ile öğrencilerin hatta velilerin sürdürülebilir bir gelecek için işbirliği yapabilmesini, proje yönetimi ve tasarım odaklı düşünme adımları ile bütüncül bir çevre okuryazarlığı kazanmasını hedefler.

devamını oku

Eleştirel Düşünme Becerileri Programı (Asenkron)

Bu eğitim programında, günümüzde ve ön görülen gelecekte en kritik beceriler listesinde üst sıralarda yer alan eleştirel düşünmenin ve eleştirel düşünme becerilerinin ne olduğu ve sınıf içi uygulamalara nasıl transfer edilebileceğine yönelik çalışmalar hedeflemektedir.

devamını oku

Ergenliğin Yılmazlık Becerileri ile Desteklenmesi Eğitim Programı (Asenkron)

Bu eğitim programında insan gelişiminde fiziksel, psikolojik ve sosyal olgunluğa geçişi temsil ettiği için hassas bir dönem olan ergenlik ve zorlayıcı yaşam koşullarına rağmen çocuk, ergen ve yetişkinlerin stresten, travmadan ve risklerden nasıl kurtuldukları psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, çocuk gelişimi gibi disiplinlerin anlamaya ve açıklamaya çalıştıkları konular arasında önemli bir yer tutan yılmazlık konularının çalışılması hedeflenmektedir.

devamını oku

Sosyal Duygusal ve Bilişsel Becerilerin Desteklenmesi Eğitim Programı (Asenkron)

Program boyunca katılımcıların sosyal duygusal öğrenme ve eleştirel düşünmenin kavramsal boyutları, her iki beceri alanının neden önemli olduğu ve bu becerilerin okul ve sınıflarda öğretimi için uygulama araç ve yöntemleri konularında bilgi ve becerilerini artırmak, farkındalık oluşturmak, tutum ve davranış değişikliği yaratmak amaçlanmaktadır.

devamını oku

Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları Kapsamında Mutluluk Eğitim Programı

Bu program ile öğretmen ve öğrencilerin bilimsel olarak “mutluluk” kavramını ve bileşenlerini tanımaları, eğitim ve diğer faaliyetlerle birlikte iyi olma hallerini güçlendirmeleri, yaşam boyu kullanabilecekleri gerçekçi ve iyimser düşünme alışkanlığını geliştirmeleri hedeflenmektedir.

devamını oku

Öğrencilerde Duyuşsal ve Teknolojik Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi

Bu program aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan ortaokul ve lise öğretmen ve yöneticilerinin; Gelişim Odaklı Düşünme, Yılmazlık, Ön Yargı-Kalıp Yargı-Ayrımcılık, İş Birliği, Siber Zorbalık, Teknoloji ve Eğitim konularında bilgi, beceri ve tutumlarında değişiklik yaratmak hedeflenmektedir.

devamını oku

Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı

Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı Eğitim Programı, senkron ve asenkron modüllerden oluşmaktadır. Katılımcıların etkileşimli ve aktif katılımlı bir öğrenme ortamını deneyimleyerek kendi ders tasarımlarını yaparken referans alabilecekleri yöntem, araç ve teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

devamını oku

Doğa Eğitiminde STEM Uygulamaları Eğitim Programı

Doğa Eğitiminde STEM Uygulamaları, sınıf dışı faaliyetlerle öğrencilerin doğada gözlem yapmalarını, deneme yanılmalarla keşfetmelerini, böylece kalıcı öğrenmeyi pekiştirmelerini amaçlayan bir eğitim programıdır. Program, öğrencilerin öğretmenleri aracılığı ile doğadan esinlenerek ve STEM disiplinlerini aktif olarak kullanarak, günlük yaşam problemlerine çözüm üretebilmesini ve tasarımlar yapmasını hedeflemektedir.

devamını oku

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik programının kaynak ve kılavuz kitap içerikleri, Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından, Hollanda merkezli Aflatoun: Çocuğun Sosyal ve Finansal Girişimi programından uyarlanmıştır. Türkiye’de programın uygulanması 2015 yılından beri Öğretmen Akademisi Vakfı ve Aflatoun International’ın işbirliği ile gerçekleşmektedir.

devamını oku

Araştırma Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi Programı

Araştırma Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi de bu gerekliliklerin göz önünde bulundurulması ile geliştirilen bir programdır. Program, öğretmenlerimiz rehberliğinde bütüncül bir eğitim anlayışıyla öğrencilerin, problemlere disiplinler arası bakış açısıyla yaklaşmasını, araştırma sorgulama yöntemiyle bilgi ve beceri kazanmasını hedefler.

devamını oku