Tamamlanmış Projelerimiz

Etiketsiz Eğitim

Etiketsiz Eğitim projesi, özellikle devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin sosyal olarak dışlanması ve bu durumun temel kaynaklarından biri olan eğitim-öğretim ortamındaki etiketleme sorununu ele almaktadır. Bu amaçla öğretmenlere yönelik bir dizi eğitim çalışması ve savunuculuk faaliyetleri yapılmaktadır.

Etiketsiz Eğitim Projesi Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği önderliğinde, Denizli ve İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Gündem Çocuk Derneği ve Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliğinde gerçekleşen ve Sabancı Vakfı tarafından desteklenen bir projedir.


Öğretmenin Sınırı Yok

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın, ülkemizde düşünen, sorgulayan ve araştıran bir eğitim modelinin uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla başlattığı ilk projesi “Öğretmenin Sınırı Yok”, Milli Eğitim Bakanlığı'yla (MEB) imzalanan 5 yıllık bir protokol kapsamında, 2008-2013 yılları arasında, toplam 83.000 öğretmene ulaştı.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmeye destek verecek projeler geliştiren ve uygulayan Öğretmen Akademisi Vakfı, 2013 yılında tamamlanan “Öğretmenin Sınırı Yok” projesini takiben, bugün “Öğrenen Lider Öğretmen”, “Liseler için Öğrenen Lider Öğretmen”, “Çözüm Odaklı İletişim”, “Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı”, “Öğretmenin Kimyası” ve “Etiketsiz Eğitim” başlıklarındaki yeni projeleriyle öğretmenlerin ve ülkede eğitim sorumluluğunu üstlenmiş tüm bireylerin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.