Haber Detayı

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI VE ULUSLARARASI PROFESYONEL KOÇLUK DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİ

Öğretmen Akademisi Vakfı ve Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye) iş birliği kapsamında tohumları 2014 yılında ekilen “Eğitime Destek Geleceğe Yatırım” projesinin ikinci fazında, ICF akreditasyonuna sahip profesyonel koçlar, eğitimcilere ve öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişimlerine destek amaçlı koçluk hizmeti vermeye devam ediyor.

Proje kapsamında Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) eğitimcilerine gönüllü koçluk hizmeti sunacak olan ICF Türkiye, bu proje ile geleceğin mimarı öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmayı amaçlıyor. Proje, koçluk hizmeti alacak eğitimcilerin, kendilerini fark etmelerini ve mesleklerini icra ederken kendilerini başarıya taşıyacak güçlü yanlarını keşfetmelerini sağlayarak, bu yönlerini nasıl kullanacaklarına dair çalışmalar yapmalarını hedefliyor.

 

ÖRAV Takipçilerine Yeni Yıl Hediyesi

“Eğitime Destek Geleceğe Yatırım” projesi kapsamında ICF Türkiye’nin sunacağı koçluk hizmetinden, ÖRAV eğitimcilerinin yanı sıra, resmi okullarda görev yapan ÖRAV takipçisi öğretmenler de yararlanabilecek.  ÖRAV, ICF Türkiye’nin sunduğu hizmet ve kapasitenin on beş kişilik kontenjanını, resmi okullarda görev yapan ÖRAV takipçisi öğretmenlere ayırıyor.  

 

ÖRAV facebook hesabından yapılacak olan duyuruya yanıt verecek olan ilk on beş öğretmen de, ICF Türkiye’nin sunacağı ücretsiz koçluk hizmetinden yararlanabilecek.  Lojistik sebeplerden ötürü Skype ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilecek olan hizmetten yararlanabilmek için aranan koşullar; başvuran öğretmenlerin resmi okullarda görev yapıyor olması ve toplam 6 seans sürecek koçluk görüşmelerinin tümüne katılım gösterecek olduğunu beyan etmesi.  

 

ÖRAV, facebook hesabı üzerinden yapacağı duyuruya yanıt veren ilk on beş katılımcıyla iletişime geçerek, kayıt için gerekli süreçler konusunda bilgilendirme yapıyor olacak. İlk on beş kişi arasından ulaşılamayan isimler ve / veya katılımcının 6 seansa katılım taahhüttü verememesi durumunda, kontenjan hakkı, beş kişilik yedek liste üzerinden devam edecek.

 

Koçluk Nedir?

Koçluk, danışan kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmak anlamına gelmekte.

Bu bağlamda kişiler ve kurumların kendilerini geliştirme, iletişimlerini arttırma, sorunlarını çözme, başarılarını yaratma ve yaşama, fırsatları görmek ile verimliliğin etkin bir şekilde arttırılmasına aracılık eder. 

Koçluk hakkında daha fazla bilgi için Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye) hakkında bilgi almak için www.icfturkey.org adresleri ziyaret edilebilir.

 

Profesyonel Koçluğun Yararları

Profesyonel koçluk hizmeti alan kişilerin, kendilerini zorlayan konulara ve ellerindeki fırsatlara farklı bir açıdan bakabildiği, düşünme ve karar alma süreçlerinin geliştiği, ilişkilerinde daha etkin oldukları ve iş – özel yaşamlarında kendilerine daha çok güvendikleri gözlemlenmiştir.

Günümüzde profesyonal koçluk hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Özellikle sürdürülebilir başarı ve gelişim odaklı şirketler tarafından çalışanlarına profesyonel koçluk hizmeti alınması gözle görünür şekilde artmıştır.

2010 ICF Global Tüketici Farkındalık Araştırması’na göre araştırmaya katılanların %42.6’sı koçluk motivasyonları olarak “bireysel ve/veya ekip performanslarını geliştirme”yi, %38.8’i “iş yönetim stratejilerini geliştirme”yi göstermişlerdir.

Daha kişisel diğer koçluk motivasyon alanları ise “kendine saygı/güveni arttırmak” ve “iş/yaşam dengesini kurabilmek”tir.

 

Proje Kapsamı

Danışanlar Gönüllü ICF Koçlarından 6 seanslık (1 Seans=1 sean) koçluk hizmeti alacaklardır.

Koçluk hizmeti elektronik ortamda veya Skype üzerinden gerçekleştirilecektir.

Danışanlar koçlarını projeye katılan gönüllü koçlar arasından ICF Profilleri aracılığı ile kendi tercihlerine göre seçebileceklerdir.

 

Proje Kapsamında Koçluk hizmeti nasıl gerçekleşir? 

Tam gizlilik: Sağlanacak koçluk hizmetinde, içerik, , süreç ve sonuçlara ilişkin hiçbir bilgi kurum içi, dışı ve/veya 3. kişilerle paylaşılamaz. Süreç tamamen koç ve danışan arasında geçer. Danışan ve koç arasında güvene dayalı iletişim kurulur.

Danışanın  “bir koçla çalışma” kavramına ve koçluk yaklaşımlarına alışması ve koçluk için temel olan karşılıklı uyumun oluşması için ön görüşme yapılır. Koç, süreç boyunca koçluk alanı üst düzeyde dinler.

Koçluk yöntemleri, geçmiş deneyim ve birikimleri doğrultusunda koç; birikimlerinin koçlukla sentezinden ortaya çıkan güçlü soruları sorar. Danışanın  kısa dönemli hafıza ve bilinçli farkındalığında olmayan ancak sahip olduğu bildiği ve/veya o anda sentezlediği sonuçların ortaya çıkması için koç, pek çok koçluk yöntemini kullanır.

Koç, danışanın  iş yaşamı başta olmak üzere yaşamın tüm alanlarında hedeflerine ulaşmasını tüm koçluk bilgi ve deneyimleri ile en üst düzeyde destekler.

Görüşmelerde koçluğu yöneten danışandır, bu nedenle koçluk eğitimden ayrılır. Koç, danışanın  kendi yolunu çizerek her alanda kendi istediği yönde sonuçlar almasını destekler. Eylem adımları oluşturmasını sağlar ancak sürecin izlem, takip ve sorumluluğu tamamen danışana aittir, ICF ve koçların danışanın koçluk sürecinden alacakları sonuçtan sorumlulukları yoktur.

Bu proje kapsamında zamana bağlı olarak bir koç en az 1, en fazla 3  kişiye koçluk hizmeti sunabilir.

Koç, danışan ile bir zaman takvimi çerçevesinde görüşmeleri ilk görüşmeden başlayarak planlar.Proje kapsamı 1 tanışma ve 6 koçluk seansını içermektedir.

En üst düzey faydanın ortaya çıkması için görüşme aralıklarının 1 hafta - 15 gün arasında en fazla 20 gün olarak planlanılmasına özen gösterilir.

Koçunuzla Hangi Konularda çalışabilirsiniz?

Koçlukta konu seçimi ile ilgili herhangi bir sınırlama olmamakla beraber danışanların genel olarak tercih ettikleri konu başlıkları;

  • İletişim becerilerinin gelişmesi,
  • Öğretmen ve öğrencileri daha iyi tanımak ve daha etkin bir iletişim kurmak için yetkinlik geliştirmek
  • Özgüvenini geliştirmek
  • Güçlün yönlerinizi keşfetmek ve kullanım alanlarını artırmak
  • İş ve özel yaşam dengesi
  • Performans artırımı
  • Verimliliğini geliştirmek

 

Koçluğun diğer Hizmetlerden Farkı

Danışanın hayatına, hedef koyma, sonuç yaratma ve kişisel değişimi yönetme bağlamında odaklanan farklı bir hizmettir.

Koçluk Hizmeti Ne DEĞİLDİR?   Koçluk her ne kadar zaman zaman bazı kavramlarla beraber anılsa da Terapi, Danışmanlık, Mentorluk ya da Eğitim olarak algılanmamalıdır.

 

ICF HAKKINDA

Ana amacı profesyonel koçluk sanatını, ilmini ve mesleğini ilerletmek olan ICF (International Coach Federation - Uluslararası Koçluk Federasyonu), dünyadaki önde gelen koçluk organizasyonudur. 1995 yılından bu yana koçluk alanında koyduğu yüksek standartlarla koçlar arasında küresel bir iletişim ağı oluşturan ICF, koçluk mesleğinin gelişmesine de katkıda bulunuyor. 100‘den fazla ülkede 25 bine yakın profesyoneli temsil eden ICF, profesyonel koçluk uygulamalarını ilerletmek için global çalışmalar yürütüyor. ICF Global’in bir parçası olan Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye) ise, bireysel ve kurumsal alanda hizmet veren 500’den fazla profesyonel koçun üye olduğu bir dernek olarak global vizyonu Türkiye’ye taşımaktadır. www.icfturkey.org

 

Önceki Haber Sonraki Haber