Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin

Bu eğitimde öğretmenlerin, kendi yaratıcılık potansiyellerinin farkına varmaları, sınıflarında yaratıcı ve inovatif yöntemler kullanarak, öğrencilerinin bu becerileri kazanmalarına destek vermeleri hedeflenmektedir.

Eğitimin içeriği; yaratıcı düşünmeye ilişkin temel kavramlar, kişisel yaratıcılık potansiyelimiz, öğrenme biçimlerinin etkisi, yaratıcılık gelişimi için kullanılabilecek teknikler ve ders planı tasarlama konularında farkındalık kazandırma amaçlı tasarlanmıştır.

Bu eğitim bir günlüktür. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en az 25 en fazla 30 kişidir.

Eğitim Adel Faber – Castell sponsorluğunda yürütülmektedir.

Eğitim Konu Başlıkları

• Yaratıcılıkla İlgili Temel Kavramlar
• Yaratıcı Öğretmen / Sınıf Ortamı
• Yaratıcı Ders Tasarımı