5Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı

Bu eğitimde; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerinin artırılması ve öğrencilere de bu becerileri kazandırabilmeleri hedeflenmektedir.

Eğlenceli ve bütünsel dersler şeklinde deneyime dayalı öğrenme yöntemleriyle kazanımlar kalıcı hale getirilmektedir.

Programda çocuklar ve gençler kendi yeteneklerini keşfetmek için ilham alır ve bunları kullanırlar. Kendi haklarını ve içinde yaşadıkları toplumun haklarını savunurlar, oyunlar oynarlar ve sorunları çözerler. Nasıl para biriktirebileceklerini, nasıl bütçe yapabileceklerini ve kendilerine, ailelerine ve çevrelerine yararlı olabilecek sosyal ve finansal girişimleri nasıl kurabileceklerini öğrenirler. 

Aflatoun’un sağladığı içerik ile Türkiye için hazırlanan sosyal ve finansal eğitim müfredatında beş temel modül vardır.

Eğitim Konu Başlıkları

• Kişisel Algı ve Keşif
• Haklar ve Sorumluluklar
• Biriktirme ve Harcama
• Planlama ve Bütçe
• Sosyal ve Finansal Girişimler

Katılımcılardan, Beş Taş Sosyal ve Finansal Liderlik eğitimini aldıktan sonra öğrendiklerini sınıflarında uygulamaları, okullarında Beş Taş Kulübü kurmaları ve kendi illerindeki Beş Taş Mentörü ÖRAV eğitimcilerinden bir yıl boyunca mentörlük almaları beklenmektedir.

Bu program, 2018-2019 eğitim öğretim yılında sadece Samsun, Amasya, Giresun, Gaziantep, İçel, Adana, Isparta, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Balıkesir İllerinde uygulanmaktadır.