5Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, Öğretmen Akademisi Vakfı’nın 2017 yılında hayata geçirdiği programlardan biridir.  Bu program ile sosyal yönü güçlü, sorumluluklarını ve haklarını bilen, 21. Yüzyılın önemli yetkinliklerinden biri olan finansal okuryazarlığın gerektirdiği temel becerilere sahip nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Aflatoun International tarafından tasarlanarak uluslararası platformda 100’den fazla ülkede hayata geçirilen ve Türkiye’de de Garanti BBVA’nın ana desteği ile Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından uygulanan program, 5 farklı eğitim temasını içeriyor. Bunlar:

 • Kişisel Anlayış ve Keşif
 • Haklar ve Sorumluluklar
 • Tasarruf ve Harcama Bilinci
 • Planlama ve Bütçeleme
 • Sosyal ve Finansal Girişimcilik

Programın merkezi Hollanda’da bulunan Aflatoun International (www.aflatoun.org) adında bir sivil toplum kuruluşudur. Aflatoun, çocukların hem sosyal hem de finansal eğitimi için kurulmuş uluslararası bir iletişim ağıdır. Aflatoun International, hükümetler ve STK’larla işbirliği yaparak çalışır. Bu kapsam 2018 yılı itibari ile aşağıdaki gibidir: ( Şubat 2019’da Aflatoun International’ın web sitesindeki bilgilere göre)

 • 4 milyon çocuk ve genç
 • 200 küresel partner
 • 30 devlet
 • 116 ülke
 • 73,050 öğretmen

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı,  2019 yılı itibariyle ülkemizdeki 9 il ve 11 grup ile uygulanmaya devam etmektedir.  Bu iller Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Samsun, Mersin. Programın bu yılki döneminde,  300’den fazla uygulayıcı öğretmenimiz ile birlikte yaklaşık 7.000 öğrencinin sosyal yönünün geliştirilmesi ve finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması bekleniyor.

 
Programın Genel Hedefleri: İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerinin arttırılması ve öğrenci merkezli yaklaşımla aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılarak bu becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 Programın Amacı:  İlköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyinde okuyan öğrencilerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilenmeleri sağlayarak

 • Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini sağlamak
 • Sosyal ve finansal okuryazarlığı yaparak yaşayarak öğrenmeleri
 • Kendi hak ve sorumluluklarını bilmeleri
 • Tasarruf ve harcama bilinci kazanmaları
 • Sosyal ve finansal girişimciler ortaya çıkarabilmek