Öğretmenin Kimyası

Bu eğitimde, lise kimya dersi öğretmenlerinin alternatif ve yaratıcı fen eğitimi konularında bilgilerini arttırarak disiplinler arası eğitim yöntem ve tekniklerini sınıflarında uygulayabilir olmaları hedeflenmektedir.

DOW Türkiye firmasının sponsorluğunda yürütülen bu projede, Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan kimya öğretmenlerine eğitim verilmektedir.

Eğitim iki günlüktür. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en az 25 en fazla 30 kişidir.

Eğitim Konu Başlıkları

• STEM Nedir? Ne Değildir?
• Etkili Animasyon ve Simülasyon Kullanımı
• Fen / Kimya Animasyonları Oluşturma ve Artırılmış Gerçeklik
• Fen / Kimya Eğitiminde Araştırma ve Sorgulama Temelli Laboratuvar Uygulamaları
• Akış ve Ritmin Sürekliliği

DOW Türkiye firmasının sponsorluğunda yürütülen bu projede, Türkiye’nin resmi okullarında görev yapan Fen Bilgisi ve kimya öğretmenlerine eğitim verilmektedir.

Bu eğitim 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ve Amasya’da; 2020 – 2021 eğitim öğretim yıllarında Ağrı ve Şanlıurfa’da  gerçekleştirilecektir.

İstanbul eğitimleri  28-29 Eylül 2019 tarihlerinde Kozyatağı And Plaza’da gerçekleştirilecektir. İlgilenen öğretmenlerimizin bağlı oldukları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme birimine başvuru yapmalarını rica ederiz. Son başvuru tarihi 10 Eylül’dür.

 

Sorularınız için: okulbasvuru@orav.org.tr