Öğrenen Lider Öğretmen

Bu eğitimde, öğretmenlerin entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. İçerik, öğretmenlerin bilgiyi değil, öğrenmeyi öğreten liderler olarak gelişmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Etkinlikler eğitimin bir parçası olarak kullanılmakta ve “öğrenen odaklı” bir çalışma yapılmaktadır. Eğitimin içeriği, yapılandırmacı yaklaşım temelli olup, MEB tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” ile ilişkilendirilmiştir.
Okul temelli mesleki gelişim yaklaşımıyla, aynı okul kültürünü paylaşan öğretmenlerin, meslektaş dayanışması geliştirmeleri eğitimin önemli hedeflerinden biridir.

Eğitim, yaparak - yaşayarak öğrenmeye uygun kurguda düzenlenmiştir. Eğitimler sırasında küçük gruplarla yapılan çalışmalar sayesinde her bir öğretmen kendisini daha kolay ifade edebilmekte, her birinin grup içi etkileşimlerdeki rolü artmakta ve kazanımları daha fazla olmaktadır.

Bu eğitim iki günlüktür. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en az 25 en fazla 30 kişidir.

Eğitim Konu Başlıkları

• Etkili İletişim
• Dirençle Baş Etme
• Takımı Yönetme ve Öğrenme Liderliği
• Akış ve Ritmin Sürekliliği
• Kurallar ve Uygulama Adımları
• Sorun Davranışların Yönetimi
• Olumlu Davranışların Pekiştirilmesi
• Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimler, başvuran okulların uygun bulunan bir veya grup sayısına bağlı olarak daha fazla sayıdaki sınıfında gerçekleştirilmektedir.

Eğitimi tamamlayan resmi okul öğretmenleri, MEBBIS üzerinden 16 saatlik seminer katılım belgelerini almaktadırlar.

Özel okullara ise bu eğitimler, #birkeniki projesi kapsamında verilmektedir. Bu eğitimi öğretmenleriyle buluşturmak isteyen özel okul yöneticileri,  okulbasvuru@orav.org.tr adresinden #birkeniki ile ilgili detaylı bilgi alabilir.