Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı

Bu eğitimde, eğitim yöneticilerinin, öğrencilerin başarısını ve öğretmenlerin sürekli gelişimini merkeze almaları ve okullarını verimli öğrenme ortamlarına dönüştürmeleri için gereken bilgi ve becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
EYGEP, okulların liderleri konumunda olan eğitim yöneticilerinin, birlikte öğrenme kültürünü kendi kurumlarında oluşturmaları için gereken yöneticilik ve liderlik becerilerini arttırmak amacıyla oluşturulmuştur.

Eğitim, altı gün olup, üçer günlük iki ayrı uygulama ile tamamlanır. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en az 25 en fazla 30 kişidir.

Akademik Liderlik

Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programında yer alan konu başlıklarının kısaltılmış versiyonu, iki günlük bir eğitim olarak, Akademik Liderlik başlığı altında sunulmaktadır.

Eğitim Konu Başlıkları

• Kendini - Kurumu Tanımak
• İlişkileri Yönetmek
• Ekibi Yönetmek
• Meslektaş Koçluğu
• Öğrenmeye Liderlik Etmek
• Geleceğe Liderlik Etmek

Eğitimi tamamlayan katılımcılar, MEBBIS üzerinden 48 saatlik kurs belgelerini almaktadır.