Çözüm Odaklı İletişim

Bu eğitimde, öğretmenlerin sınıf içinde öğrencilerle iletişimlerini güçlendirecekleri, kendi duygu, düşünce ve davranışlarına odaklanarak süreçte yaşananları gözden geçirecekleri etkinliklere yer verilmiştir.

Öğrenme ortamında öğrencinin ve öğretmenin kendisini ifade ediş şekilleri, olumlu bir öğrenme ortamının öğrenme sürecine etkisi üzerinde durulmaktadır.
Buna ek olarak, öğretmenlerin çözüm odaklı sorular yoluyla öğrencilerinin bugüne ve geleceğe yönelmelerine destek verebilecekleri uygulama örnekleri sunulmaktadır.
Eğitim bir günlüktür. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en az 25 en fazla 30 kişidir.

Eğitim Konu Başlıkları

• Öğretmen Kimdir?
• Olumlu Sınıf İklimi Oluşturma
• Duygu – Düşünce – Davranış Döngüsü
• Çözüm Odaklı Yaklaşım