Lise Öğrenen Lider Öğretmen Programı - Okul Başvurusu

Bu eğitimde, öğretmenlerin entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. İçerik, öğretmenlerin bilgiyi değil, öğrenmeyi öğreten liderler olarak gelişmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Etkinlikler eğitimin bir parçası olarak kullanılmakta ve “öğrenen odaklı” bir çalışma yapılmaktadır. Eğitimin içeriği, yapılandırmacı yaklaşım temelli olup, MEB tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” ile ilişkilendirilmiştir.

Okul temelli mesleki gelişim yaklaşımıyla, aynı okul kültürünü paylaşan öğretmenlerin, meslektaş dayanışması geliştirmeleri eğitimin önemli hedeflerinden biridir.

Eğitim yaparak yaşayarak öğrenmeye uygun kurguda düzenlenmiştir. Eğitimler sırasında küçük gruplarla yapılan çalışmalar sayesinde her bir öğretmen kendini daha kolay ifade edebilmekte, her birinin grup içi etkileşimlerdeki rolü artmakta ve kazanımları daha fazla olmaktadır.

Bu eğitim iki günlüktür. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en az 25 en fazla 30 kişidir.

Eğitim Konu Başlıkları

  • Etkili İletişim
  • Dirençle Baş Etme
  • Takımı Yönetme ve Öğrenme Liderliği
  • Akış ve Ritmin Sürekliliği
  • Kurallar ve Uygulama Adımları
  • Çocuk Hakları ve Ergenlik
  • Sorun Davranışların Yönetimi

 

Hatalar
Lütfen bu eğitim programına neden katılmak istediğinizi 300 karakteri aşmayacak şekilde belirtiniz.

Kalan Karakter Sayısı:300

Okulunuzdaki toplam,

Not: Belirttiğiniz bu sayı kadar,katılımcılar hakkında aşağıda yaratılacak olan forma bilgi girişi yapacaksınız.
Yukarda belirttiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylıyorum.