Çözüm Odaklı İletişim - Okul Başvurusu

Bu eğitimde, öğretmenlerin sınıf içinde öğrencilerle iletişimlerini güçlendirecekleri, kendi duygu, düşünce ve davranışlarına odaklanarak süreçte yaşananları gözden geçirecekleri etkinliklere yer verilmiştir. Öğrenme ortamında öğrencinin ve öğretmenin kendini ifade ediş şekilleri, olumlu bir öğrenme ortamının öğrenme sürecine etkisi üzerinde durulmaktadır. Buna ek olarak, öğretmenlerin çözüm odaklı sorular yoluyla öğrencilerinin bugüne ve geleceğe yönelmelerine destek verebilecekleri uygulama örnekleri sunulmaktadır.

Eğitim bir günlüktür. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en az 25 en fazla 30 kişidir.

Eğitim Konu Başlıkları

  • Temel Duygular
  • Duygu - Düşünce - Davranış Döngüsü
  • Çözüm Odaklı Bakış Açısı
  • Çözüm Odaklı Sorular

 

Hatalar
Lütfen bu eğitim programına neden katılmak istediğinizi 300 karakteri aşmayacak şekilde belirtiniz.

Kalan Karakter Sayısı:300

Okulunuzdaki toplam,

Not: Belirttiğiniz bu sayı kadar,katılımcılar hakkında aşağıda yaratılacak olan forma bilgi girişi yapacaksınız.
Yukarda belirttiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylıyorum.