EĞİTİM YÖNETİCİSİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Bu eğitimde, eğitim yöneticilerinin, öğrencilerin başarısını ve öğretmenlerin sürekli gelişimini merkeze almaları ve okullarını verimli öğrenme ortamlarına dönüştürmeleri için gereken bilgi ve becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

EYGEP, okulların liderleri konumunda olan eğitim yöneticilerinin, birlikte öğrenme kültürünü kendi kurumlarında oluşturmaları için gereken yöneticilik ve liderlik becerilerini arttırmak amacıyla oluşturulmuştur

Eğitim, altı gündür, üçer günlük iki ayrı uygulama ile tamamlanır. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en fazla 30 kişidir.

Eğitim Konu Başlıkları
  • Kendini- Kurumu Tanımak ve Yönetmek
  • İlişkileri Yönetmek
  • Ekibi Yönetmek
  • Meslektaş Koçluğu
  • Öğrenmeye Liderlik Etmek
  • Geleceğe Liderlik Etmek